Våra tjänster

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten – från orörd mark till färdig markentreprenad. Det omfattar allt som rör grundarbeten såsom schaktning, rörläggning och slutlig finplanering. I bagaget har vi erfarenhet av totalentreprenader i stora och mindre projekt, markberedning, stensprängning, kamerainspektion av rör och ledningar samt maskin- och personaluthyrning. 
Kvalitet och engagemang är ett ledord i allt vi gör. Därför har vi kvalitativ, konkurrenskraftig och ständigt uppdaterad utrustning. Självklart har alla våra tiotal medarbetare erfarenhet, yrkesbevis och genomgången säkerhetsutbildning. 

På alla våra uppdrag har vi med oss en fullt utrustad container som fungerar som mobil verkstad och förråd. Vi har också kärl för att samla och sortera avfall. Vi är måna om att vår egen och andras arbetsmiljö är ren, säker och har ordning. Vid oväntade slangbrott och spill använder vi Zugol – ett miljövänligt och effektivt system för sanering vid spill av olja, bensin och andra kemikalier. Zugol är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från svenska skogar utan tillsatser av några kemiska ämnen.
IMG 1840 1024IMG 1840 1024
IMG 1840 1024
"Utöver klassiska markarbeten erbjuder vi avancerad utrustning för att filma och inspektera rör och ledningar, vilket ofta efterfrågas i större projekt. Möjligheten att använda inspektionskamera utgör ett komplement vid kontroller och tar kvalitén i våra projekt till en ny nivå" 

Eric Larsson, grundare Gävle Grävteknik

IMG 1492 1024IMG 1492 1024
IMG 1492 1024
Utöver klassiska markarbeten erbjuder vi avancerad utrustning för att filma och inspektera rör och ledningar, vilket ofta efterfrågas i större projekt. Möjligheten att använda inspektionskamera utgör ett komplement vid kontroller och tar kvalitén i våra projekt till en ny nivå. 

Vid sprängningsarbeten har vi tillgång till Simplex utrustning för stenspräckning. Till skillnad från snigeldynamit och spräck-kilar så sker spräckningen med Simplex med omedelbar verkan. Systemet utlöser elektriskt krutladdade patroner och är en mer effektiv och säker metod jämfört med konventionell sprängning. Den stora fördelen med Simplex är att metoden skapar minimalt med vibrationer och stenkast, vilket gör det möjligt att spräcka sten och berg nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada.